Psychotechnika Warszawa HANGAR 646.


Idź do treści

KIEROWCY


Badania tego samego dnia, zadzwoń:

731 561 561 lub 660 444 004Wykonujemy następujące badania kierowców:


badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki, tramwaje
badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
badania psychologiczne dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe kat. B
badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
badania psychologiczne instruktorów doskonalenia techniki jazdy
badania psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
badania psychologiczne dla kierowców rajdowych i wyścigowych
badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
badanie psychologiczne dla osób, które popełniły dwa wykroczenia drogowe w okresie próbnym
konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne kierowcy?

Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
Okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę, lekarza, jeśli zostanie ono wystawione,
Skierowanie wystawione przez urząd miasta lub gminy w przypadku jazdy po alkoholu, przekroczenia 24 punktów karnych, sprawcy wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.


Jak przygotować się do badania psychologicznego kierowcy?

Na badanie psychologiczne należy przyjść zdrowym i wypoczętym. Co najmniej na 48 godz. przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność. Przed badaniem należy odpowiednio wypocząć, wyspać się. Warto pojawić się po spożyciu posiłku, dzięki czemu głód nie będzie powodował dekoncentracji.

Co badamy?

W czasie badania psychotechnicznego korzysta się zarówno z wywiadu psychologicznego, jak i obserwacji oraz badań aparaturą. Dzięki temu możliwe jest określenie poziomu sprawności kierowcy oraz ocena cech osobowości, które decydują o stylu jazdy.

Psycholog dobiera metody diagnostyki w zależności od potrzeb oraz celu badania.

Stosujemy testy typu „papier i ołówek” oraz aparaturę do badan psychologicznych.

Badamy m.im.:

Koncentrację i podzielność uwagi
Spostrzegawczość
Zdolność myślenia logicznego
Osobowość
Temperament
Inteligencję emocjonalną
Czas reakcji
Koordynację wzrokowo ruchową
Widzenie stereoskopowe
Widzenie zmierzchowe
Adaptację po olśnieniu

Specyfiką badania psychologicznego jest korzystanie z „wywiadu” i obserwacji. Dlatego każde badanie jest połączone z rozmową na temat funkcjonowania osoby badanej w określonej roli zawodowej i społecznej.

Ile czasu trwa badanie psychologiczne kierowcy?

Czas badania zależy od rodzaju badania, oraz od tempa pracy osoby badanej.

Najkrótsze badanie trwa ok. 15 min (np. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie).

Najdłuższe jest badane psychologiczne kierowcy skierowanego przez starostę (wydział komunikacji) z powodu zatrzymania prawa jazdy – około 1,5 godziny.

Badanie kierowcy trwa średnio około 1 godziny.


Jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy?

Po przyjściu do pracowni psychologicznej osoba badana zostaje zarejestrowana. Psycholog dobiera w zależności od celu badania, odpowiednie metody i zaczyna się badanie.

Na początku kierowca wypełnia ankiety i kwestionariusze osobowości, następnie przechodzi do wykonywania testów sprawności umysłowej, przerzutności, podzielności i koncentracji uwagi.

Kolejną częścią badania są testy aparaturowe: badanie czasu reakcji, badanie koordynacji

wzrokowo ruchowej, ewentualnie badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Badanie psychologiczne kończy się omówieniem uzyskanych wyników. Psycholog tłumaczy niejasne kwestie i rozwiewa ewentualne wątpliwości. Finałem badań jest wydanie odpowiedniego orzeczenia lub zaświadczenia psychologicznego.


Co w przypadku niepowodzenia?

W trakcie badania psychologicznego sprawdzamy poziom sprawności psychomotorycznej kierowcy oraz cechy osobowości decydujące o stylu jazdy. Badany kierowca jest na bieżąco informowany o wynikach testów. Jeżeli wykonanie jest poniżej wymaganego poziomu psycholog prosi o powtórzenie pojedynczego zadania lub całego badania. Niekiedy powodem złych wyników są problemy ze zrozumieniem instrukcji, zmęczenie klienta, stres wynikający z tej niecodziennej sytuacji. Badanie psychotechniczne nigdy nie kończy się negatywnym wynikiem po pierwszym niepowodzeniu. Kolejne badanie wykonuje się od razu lub innego dnia – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb oraz przyczyny niezaliczenia danego zadania. Klient za powtórne badanie nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty.Czy zdaża się że ktoś "nie przechodzi" badania?

Badania zakończone wynikiem negatywnym zawsze wyczerpująco omawiamy z kierowcą, oraz spokojnie tłumaczymy możliwości dalszego postępowania aby jeszcze raz podejść do badań.

Przepisy dają możliwość odwołania się od wyniku.


Co ile lat wykonujemy badania psychoteczniczne kierowcy?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Prawo

Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


Powrót do treści | Wróć do menu głównego